logo

Erika (Korea)

ERIKA (KOREA)

D - 30 minutes

Age: 23

Height: 160cm

Bust: E

Service: Diamond

30mins $180

45mins $250

60mins $300

In Portfolios